ΟΛΥΜΠΟΣ

ΟΛΥΜΠΟΣ

Όλυμπος. Ένας ολόκληρος κόσμος φυσικής ομορφιάς, ιστορίας και μυθολογίας. Η κατοικία των δώδεκα θεών της αρχαιότητας, παγκόσμια γνωστός τόσο για τα οικολογικά χαρακτηριστικά και την ανεπανάληπτη φυσική ομορφιά του, όσο και για τη σχέση του με την αρχαία ελληνική μυθολογία.

Είναι το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας, με την κορυφή του τον Μύτικα να αγγίζει τα 2.918μ και το δεύτερο σε ύψος βουνό των Βαλκανίων. Το ανάγλυφό του εμπεριέχει πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία που του προσδίδουν γοητεία και αίγλη. Βραχώδεις και απόκρημνες κορυφές, βαθιές χαράδρες, αλπικά λιβάδια και πυκνά δάση, συνθέτουν αυτό το σπάνιο γλυπτό με συνολικά 52 κορυφές από τα 760 έως τα 2918 μέτρα, συνθέτοντας με τις βραχώδεις ρεματιές εικόνες μοναδικής ομορφιάς.

Η σημασία του Ολύμπου έχει αναγνωριστεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 1981 η UNESCO ανακήρυξε τον Όλυμπο “Διατηρητέο Οικοσύστημα της Παγκόσμιας Βιόσφαιρας”. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τον συμπεριέλαβε στις “Σημαντικές για την Ορνιθοπανίδα Περιοχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας”. Έχει επίσης καταχωρηθεί στον κατάλογο του ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000, ως «ζώνη ειδικής προστασίας» και «τόπος κοινοτικού ενδιαφέροντος».

1700 είδη φυτών τα οποία που αντιπροσωπεύουν το 25% της ελληνικής χλωρίδας και τα 23 από αυτά ενδημικά.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ

ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΟΡΕΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Back to top button